Comadso

MARKEDSUNDERSØGELSE

UNDERSØGELSE UDARBEJDET AF WILKE OM DET DANSKE FORSIKRINGSMARKED

En rapport, lavet af Wilke for Comadso, viser at:

ville tænke sig om to gange, før de skiftede forsikringsselskab, hvis de vidste, at den police, de var ved at købe, havde områder med dårligere dækning end deres nuværende udbyder.

ville øjeblikkeligt opsige en police hos et nyt forsikringsselskab og vende tilbage til deres tidligere udbyder, hvis en rådgiver fra det selskab kunne identificere væsentlige forskelle mellem produkter fra de to forsikringsselskaber.

er villige til at betale en højere præmie, hvis de bliver gjort opmærksomme på vigtige konkurrencefordele.

kunne forestille sig at skifte forsikringsselskab, selvom de ikke sparede penge, hvis rådgiveren var i stand til at identificere forskellene mellem forsikringsselskaberne.

ville skifte forsikringsselskab, hvis de blev gjort opmærksomme på betydelige mangler ved deres nuværende forsikring, som de ikke tidligere var klar over.

er enige i, at information om konkurrencefordele ville gøre forsikringsbeslutninger lettere.

er enige i, at information fra comadso-systemet om konkurrencemæssige fordele i høj grad ville påvirke deres beslutning om, hvor de skulle placere deres ordre.

ville betale mere for deres forsikring, hvis de blev informeret om forskellene i dækningen.