Comadso

Raport Wilke

RAPORT WILKESA SPORZĄDZONY DLA COMADSO NA TEMAT DUŃSKIEGO RYNKU

Raport przygotowany dla Comadso przez Wilke wskazuje, że:

z nich zastanowiłoby się dwa razy przed zmianą firmy ubezpieczeniowej, gdyby wiedzieli, że polisa, którą kupują, obejmuje obszary o węższej ochronie niż ich obecny dostawca.

respondentów natychmiast anulowałoby polisę w nowej firmie ubezpieczeniowej i powróciłoby do poprzedniego ubezpieczyciela, gdyby doradca z tej firmy był w stanie zidentyfikować znaczące różnice między produktami obu ubezpieczycieli.

jest skłonnych zapłacić wyższą składkę, jeśli zostaną poinformowani o kluczowych przewagach konkurencyjnych.

byłoby w stanie wyobrazić sobie zmianę firmy ubezpieczeniowej, nawet jeśli nie zaoszczędziliby żadnych pieniędzy, gdyby doradca był w stanie wskazać różnice między ubezpieczycielami.

zmieniłoby firmę ubezpieczeniową, gdyby dowiedziało się o znaczących niedociągnięciach w ich obecnej polisie, o których wcześniej nie wiedzieli.

respondentów zgadza się, że informacje o przewadze konkurencyjnej ułatwiłyby podejmowanie decyzji ubezpieczeniowych.

respondentów zgadza się, że informacje z systemu comadso na temat przewagi konkurencyjnej miałyby duży wpływ na ich decyzję o tym, gdzie złożyć zamówienie.

z nich zapłaciłoby więcej za ubezpieczenie, gdyby zostali poinformowani o różnicach w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.