Comadso

Wilkerapporten

GJORD FÖR COMADSO OM DEN DANSKA MARKNADEN

En rapport som Wilke gjort för Comadso visar att:

… tänka sig för två gånger om innan de bytte försäkringsbolag om de visste att den försäkring de köpte hade områden med sämre skydd än deras nuvarande leverantör.

… omedelbart säga upp en försäkring hos ett nytt försäkringsbolag och återgå till sin tidigare leverantör, om rådgivaren hos den tidigare leverantören kunde identifiera betydande skillnader mellan de två försäkringarna.

… vara villiga att betala en högre premie om de fick kännedom om viktiga konkurrensfördelar.

… kunna tänka sig att byta försäkringsbolag, även om de inte sparade några pengar, om rådgivaren kunde identifiera skillnaderna mellan försäkringsbolagen.

… byta försäkringsbolag om de fick kännedom om betydande brister i sin nuvarande försäkring som de tidigare inte varit medvetna om.

… instämma i att information om konkurrensfördelar skulle göra det lättare att fatta försäkringsbeslut.

… hålla med om att informationen från Comadsos system om konkurrensfördelar skulle ha stor betydelse för deras beslut om var de skulle köpa sin försäkring.

… kunna tänka sig att betala mer för sin försäkring om de informerades om skillnaderna i försäkringsskyddet.

Om potentiella kunder kan se var du överträffar dina konkurrenter när de besöker din webbplats, skulle

67% 

0%

… instämma i att Comadsos jämförelseverktyg skulle påverka deras beslutsfattande när de väljer försäkringsbolag.

55% 

0%

… välkomna ett sådant jämförelseverktyg online och 33% vara osäkra.

27% 

0%

… säga att onlineverktyget skulle få dem att beställa försäkringsprodukten direkt på webbplatsen.

40% 

0%

… hålla med om att ett jämförelseverktyg på nätet ger ett mer positivt intryck av försäkringsbolaget.

40% 

0%

… säga att de lätt skulle kunna tänka sig att be företaget om en återkoppling efter att ha jämfört ett företag med ett annat med hjälp av Comadsos verktyg.