Comadso

CULTIVATOR

SAMARBETE KRING UTBILDNING OCH IMPLEMENTERING AV COMADSO

Comadso i nära samarbete med Cultivator

Cultivator har över 30 års erfarenhet av att hjälpa kunder att nå bättre resultat, ökad lönsamhet och högre kundnöjdhet. Vi väljs av kunder tack vare vår passion för uppgiften och vår långa erfarenhet av att utbilda och utveckla medarbetare på alla nivåer inom en organisation.

 

Comadso möjliggör framgång och tillväxt för försäkringsbolag genom att fokusera starkt på produktmässiga skillnader, snarare än pris, vid kommunikation med befintliga och potentiella kunder. Bland annat har Comadso utvecklat ett försäkringsjämförelseverktyg för privat- och företagsförsäkringar med en unik detaljnivå.

 

Målet med samarbetet är att erbjuda effektiv utbildning och kurser i anchoring så att de anställda som arbetar med kundmöten inom försäkringsbranshen får ännu bättre färdigheter i att använda Comadso i dialogen med kunden. Detta skapar snabbare värdeskapande och bättre förankring inom det enskilda försäkringsbolaget.