Comadso

En plattform – tre produkter

OLIKA LÖSNINGAR SOM ÄR SKRÄDDARSYDDA FÖR SÄRSKILDA KUNDBEHOV

Våra lösningar

Comadsos verktyg för försäkringsjämförelse baseras på tekniken Software as a Service (SaaS) där åtkomst till vår plattform och våra applikationer levereras via internet – som en tjänst med licenser för enskilda användare.

Därmed kan alla försäkringsbolag implementera och använda vårt jämförelseverktyg utan att behöva köpa, installera, underhålla eller uppdatera någon maskin- eller programvara. Comadso hanterar och garanterar åtkomst till applikationen, inklusive säkerhet, tillgänglighet och prestanda.

”Vi erbjuder tre olika lösningar som är skräddarsydda för särskilda kundbehov”

Basåtkomst

En webbaserad SaaS-lösning som ger kunderna direkt onlineåtkomst dygnet runt till vårt jämförelseverktyg på comadso.com.

Systemintegration

Enkel API-integration av Comadsos mjukvarulösning i kundens eget säljverktyg.

Webbintegration

Direkt integration av Comadsos jämförelseverktyg på kundens webbplats med hjälp av API.

Fakta om vårt jämförelseverktyg

Ger en tydlig och kraftfull överblick över för- och nackdelar hos olika bolags försäkringsprodukter, det vill säga omfattningar, begränsningar och undantag.

Tillgängligt 24/7 via internet och användarna kommer åt verktyget från flera olika plattformar.

Omfattar följande produktområden – med landsvariationer: Skade- och livförsäkring för privatpersoner och företag.

Mycket skalbart – vilket ger försäkringsbolagen möjlighet att komma åt fler eller färre tjänster och funktioner på begäran.

Alltid uppdaterad – databas som uppdateras dagligen och som omfattar över 100 000 sidor villkor från fler än 270 försäkringsbolag i åtta europeiska länder.

Kan enkelt och sömlöst konfigureras för att passa särskilda kundbehov.

Våra tjänster

Vi erbjuder även olika professionella tjänster för att stödja våra lösningar

Utbildning

Utbildar försäkringspersonal i hur man använder vårt system, inklusive lärarledda lektioner, handledningar för e-lärande i egen takt, webbseminarier och så vidare.

Utveckling av villkor

Bistår försäkringsbolag med att ta fram högkvalitativa och marknadsanpassade villkor inklusive produktfaktablad (Insurance Product Information Documents – IPID).

Produktutveckling inklusive lansering av nya produkter

Samarbetar med försäkringsbolag och ger expertråd, till exempel angående utveckling och testning av nya försäkringsprodukter före marknadsintroduktion.

Marknads- och branschtrender

Lämnar information och analyser till försäkringsbolag om internationella marknader, trender inom branschen och så vidare.

Våra kunder

Comadso har fler än 50 kunder och tusentals användare i flera olika europeiska länder. Vårt molnbaserade jämförelseverktyg omfattar produktinformation från försäkringsgivare i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Nederländerna, Tjeckien, Spanien och Turkiet.

Informationen i vårt jämförelseverktyg uppdateras dagligen för att garantera att kunder och användare får besked omedelbart när ett försäkringsbolag presenterar förändringar av sina produkter.

Den transparens och precision vi tillhandahåller kan ge mervärde och förbättra affärsresultat för försäkringsbolag på flera sätt.

Kunderoller

Direktförsäljning
och fasthållning

Först och främst kan våra lösningar vara ett mycket effektivt verktyg för att stödja försäkringsförmedlare, callcenter, partners, banker och så vidare vid direktförsäljning för att till exempel locka nya kunder och/eller fasthålla befintliga kunder.

Genom att använda Comadso kan kunddialogen växla från att huvudsakligen fokusera på pris till att fokusera mer på kvalitet, det vill säga intresseområden som verkligen har betydelse och är viktiga för den enskilda kunden.

Produktutveckling

Comadsos jämförelseverktyg är också värdefullt och effektivt för försäkringspersonal som till exempel arbetar med produkt- eller affärsutveckling.

Genom att använda Comadso och få tillgång till vår internationella marknadsdatabas kan ovanstående personal och avdelningar spara mycket tid och pengar när det till exempel gäller att analysera marknadstrender och konkurrenter i arbetet med produktutveckling.

Onlineförsäljning

Slutligen kan försäkringsbolag dra nytta av våra lösningar när de utvecklar och stärker marknadsföring och försäljning online. Försäkringbolag letar mer och mer efter sätt att öka sin onlineförsäljning, till exempel genom att attrahera och omvandla onlinebesökare till faktiska kunder. Men sanningen är den att det är svårt att inrikta sig på och hantera enskilda kundbehov.

Genom att sömlöst integrera vårt jämförelseverktyg på bolagets webbplats kan försäkringsbolaget effektivt koppla samman enskilda kundprofiler och -behov – som ålder, barn, intressen, semestervanor och sport – med särskilda försäkringsprodukter och därmed skapa kvalificerade kundämnen.