Comadso

Jedna platforma – trzy produkty

RÓŻNE WERSJE DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB KLIENTÓW

Nasze rozwiązania

Narzędzie do porównywania ubezpieczeń firmy Comadso jest oparte na modelu technologicznym Software as a Service (SaaS, „oprogramowanie jako usługa”), w którym dostęp do naszej platformy i aplikacji uzyskuje się przez Internet – jest to usługa, w przypadku której korzysta się z licencji dla użytkowników indywidualnych.

W rezultacie każda firma ubezpieczeniowa może wdrożyć i korzystać z naszego narzędzia do porównywania bez konieczności kupowania, instalowania, utrzymywania lub aktualizowania sprzętu lub oprogramowania. Firma Comadso będzie zarządzać aplikacją i zapewniać dostęp do niej oraz zadba o jej bezpieczeństwo, dostępność i wydajność.

„Oferujemy trzy różne rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb klienta”.

Dostęp podstawowy

Rozwiązanie typu SaaS w przeglądarce zapewnia klientowi bezpośredni stały dostęp do narzędzia do porównywania na stronie comadso.com.

Integracja systemowa

Efektywna integracja API rozwiązania Comadso z własnym narzędziem sprzedażowym klienta.

Integracja sieciowa

Zintegrowanie narzędzia do porównywania Comadso bezpośrednio ze stroną internetową klienta za pomocą API.

Fakty dotyczące naszego narzędzia do porównywania

Zapewnia jasny i zrozumiały przegląd zalet i wad produktu, tj. zakres, ograniczenia i wyłączenia, między różnymi firmami ubezpieczeniowymi.

Dostępne o każdej porze i każdego dnia z wielu platform. Dostarczane przez Internet, aby użytkownicy mieli dostęp do aplikacji z dowolnego urządzenia i lokalizacji z dostępem do Internetu.

Obejmuje następujące główne obszary produktowe w różnych krajach: ubezpieczenia majątkowe i od nieszczęśliwych wypadków, handlowe, na życie i zdrowotne.

Wysoce skalowalne – zapewnia firmom ubezpieczeniowym możliwość dostępu do większej lub mniejszej liczby usług oraz funkcji na żądanie.

Zawsze aktualne – codziennie aktualizowana baza danych zawierająca ponad 100 000 stron warunków umów z ponad 270 firm ubezpieczeniowych z ośmiu krajów europejskich.

Można je łatwo i bezproblemowo skonfigurować w celu dostosowania do określonych potrzeb klienta.

Nasze usługi

Zapewnia również liczne profesjonalne usługi wsparcia naszych rozwiązań

Szkolenia i edukacja

Szkolenie osób zajmujących się ubezpieczeniami w zakresie efektywnego korzystania z naszego systemu, w tym szkolenia prowadzone przez instruktorów, samouczki e-learningowe, seminaria internetowe itp.

Rozwój w zakresie tworzenia umów

Pomoc przeznaczona dla firm ubezpieczeniowych w przygotowywaniu wysokiej jakości i zgodnych z zasadami rynkowymi umów, w tym IPID (Insurance Product Information Documents – dokumenty informacyjne o produkcie ubezpieczeniowym).

Rozwój produktu, w tym wprowadzanie nowych produktów

Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi i udzielanie porad eksperckich, na przykład w zakresie rozwoju i testowania nowych produktów ubezpieczeniowych przed wprowadzeniem na rynek.

Trendy rynkowe i branżowe

Dostarczanie firmom ubezpieczeniowym informacji i analiz dotyczących rynków międzynarodowych, trendów w branży itp.

Nasi klienci

Firma Comadso ma ponad 50 klientów i tysiące użytkowników w kilku różnych krajach europejskich. Nasze oparte na chmurze narzędzie do porównywania zawiera informacje o produktach od ubezpieczycieli z Danii, Szwecji, Norwegii, Polski, Holandii, Czech, Hiszpanii i Turcji.

Informacje w naszym narzędziu do porównywania są aktualizowane codziennie, aby zapewnić klientom i użytkownikom natychmiastowe powiadomienia o tym, że dana firma wprowadza zmiany w swoich produktach.

Przejrzystość i precyzja, które zapewniamy, mogą zwiększyć wartość i poprawić
wyniki biznesowe firm ubezpieczeniowych na kilka sposobów.

Role klientów

Sprzedaż bezpośrednia
i retencja

Nasze rozwiązania mogą przede wszystkim stanowić bardzo skuteczne narzędzie wspierające agentów ubezpieczeniowych, call center, brokerów, partnerów, banki itp. w działaniach z zakresu sprzedaży bezpośredniej m.in. przyciągania nowych klientów lub zatrzymywania obecnych klientów.

Dzięki produktom Comadso podczas dialogu z klientem można odejść od skupiania się głównie na cenie, aby bardziej się skupić na jakości, czyli obszarach zainteresowań, które naprawdę mają znaczenie i są ważne dla indywidualnego klienta.

Rozwój produktu

Narzędzie do porównywania Comadso jest również przydatne i skuteczne dla pracowników firmy ubezpieczeniowej pracujących np. w działach rozwoju produktu lub firmy.

Korzystając z produktów Comadso i mając dostęp do naszej bazy danych rynków międzynarodowych, pracownicy i działy mogą znacznie zaoszczędzić na czasie i kosztach, np. w zakresie analizy trendów rynkowych i konkurencji przy opracowywaniu i wprowadzaniu nowych produktów.

Sprzedaż online

Teraz firmy ubezpieczeniowe mogą korzystać z naszych rozwiązań w zakresie rozwijania i wzmacniania działań marketingowych i sprzedażowych online. Coraz częściej firmy ubezpieczeniowe szukają sposobów na zwiększenie sprzedaży online, np. poprzez przyciąganie osób odwiedzających strony internetowe i przekształcanie ich w rzeczywistych klientów. Jednak w rzeczywistości trudno jest kierować reklamy i odpowiadać na indywidualne potrzeby klientów.

Dzięki bezproblemowej integracji naszego narzędzia do porównywania ze stroną internetową firmy, firma ubezpieczeniowa może skutecznie łączyć indywidualne profile oraz potrzeby klientów – takie jak wiek, dzieci, zainteresowania, wakacje i sport – z konkretnym produktem ubezpieczeniowym, a tym samym generować dobrze rokujących klientów zainteresowanych współpracą.