Comadso

CULTIVATOR

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SZKOLEŃ I WDRAŻANIA COMADSO

Comadso w silnej współpracy z Cultivator

Cultivator pomaga swoim klientom osiągać lepsze wyniki, większą rentowność i wyższą satysfakcję klientów od ponad 30 lat i jest wybierany przez klientów ze względu na naszą pasję do zadania i wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i rozwijaniu pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

 

Comadso umożliwia firmom ubezpieczeniowym odnoszenie sukcesów i rozwijanie działalności między innymi poprzez skupienie się na różnicach produktowych – a nie na cenie – podczas komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami. Comadso opracowało narzędzie do porównywania ubezpieczeń indywidualnych, komercyjnych i zdrowotnych o unikalnym poziomie szczegółowości.

 

Celem współpracy jest oferowanie skutecznych szkoleń i kursów kotwiczących, aby pracownicy poszczególnych firm ubezpieczeniowych zajmujący się kontaktami z klientami zdobyli jeszcze lepsze umiejętności korzystania z Comadso w dialogu z klientem. Dzięki temu możliwe jest szybsze tworzenie wartości i lepsze zakotwiczenie w poszczególnych firmach.