Comadso

CULTIVATOR

SAMARBEID OM OPPLÆRING OG IMPLEMENTERING AV COMADSO

Comadso i nært samarbeid med Cultivator

Cultivator har i over 30 år hjulpet sine kunder med å oppnå bedre resultater, økt lønnsomhet og høyere kundetilfredshet. Kunden velger Cultivator på grunn av deres engasjement og mange års erfaring med opplæring og utvikling av medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen.

Comadso gjør det mulig for forsikringsselskaper å lykkes og utvide sin virksomhet, blant annet gjennom et sterkt fokus på produktforskjeller – heller enn pris – i kommunikasjonen med eksisterende og potensielle kunder. Comadso har utviklet et sammenligningsverktøy for person-, bedrifts- og helseforsikring med et unikt detaljnivå.

Målet med samarbeidet er å tilby effektive opplærings- og implementeringskurs slik at de kundevendte medarbeiderne i hvert forsikringsselskap blir enda bedre til å bruke Comadso i dialogen med kunden. Dette skaper raskere verdiskapning og bedre forankring i hvert forsikringsselskap.