Comadso

Verslag Wilke

HET WILKES-RAPPORT VOOR COMADSO OVER DE DEENSE MARKT

Een rapport opgesteld door Wilke voor Comadso laat duidelijk zien dat:

zouden twee keer nadenken voordat ze van verzekeringsmaatschappij zouden veranderen als ze wisten dat de polis die ze zouden kopen gebieden met een slechtere dekking had dan hun huidige provider.

zouden een polis bij een nieuwe verzekeraar onmiddellijk opzeggen en terugkeren naar hun vorige verzekeraar als een adviseur van die maatschappij significante verschillen tussen producten van de twee verzekeraars kon vaststellen.

bereid zijn een hogere premie te betalen als ze op de hoogte zijn van belangrijke concurrentievoordelen.

zich kunnen voorstellen om van verzekeraar te veranderen, zelfs als ze geen geld besparen, als de adviseur de verschillen tussen de verzekeraars kan aangeven.

van verzekeringsmaatschappij zou veranderen als ze op de hoogte werden gebracht van aanzienlijke tekortkomingen in hun huidige polis waar ze zich voorheen niet bewust van waren.

zijn het erover eens dat informatie over concurrentievoordelen verzekeringsbeslissingen gemakkelijker zou maken.

zijn het erover eens dat informatie uit het comadso-systeem over concurrentievoordelen van grote invloed zou zijn op hun beslissing waar ze hun bestelling zouden plaatsen.

meer zouden betalen voor hun verzekering als ze op de hoogte waren van de verschillen in dekking.