Comadso

Wilke rapport

WILKES-RAPPORTEN UTARBEIDET FOR COMADSO OM DET DANSKE MARKEDET

En rapport utarbeidet av Wilke for Comadso viser at:

ville tenke seg om to ganger før de byttet forsikringsselskap hvis de visste at forsikringen de kjøpte hadde områder med dårligere dekning enn deres nåværende leverandør.

ville umiddelbart sagt opp en avtale med et nytt forsikringsselskap og gått tilbake til sin tidligere leverandør hvis en rådgiver fra dette selskapet kunne påvise vesentlige forskjeller mellom produktene fra de to forsikringsselskapene.

er villige til å betale en høyere premie hvis de blir gjort oppmerksomme på viktige konkurransefortrinn.

kunne tenke seg å bytte forsikringsselskap, selv om de ikke sparte penger, hvis rådgiveren kunne identifisere forskjellene mellom forsikringsselskapene.

ville byttet forsikringsselskap hvis de ble gjort oppmerksomme på betydelige mangler ved sin nåværende forsikring som de ikke var klar over tidligere.

er enige i at informasjon om konkurransefortrinn ville gjort det enklere å ta forsikringsbeslutninger.

er enige i at informasjon fra comadso-systemet om konkurransefortrinn i stor grad vil påvirke deres beslutning om hvor de skal legge inn bestillingen.

ville betalt mer for forsikringen hvis de ble informert om forskjellene i dekningen.