Vårt team


Comadso är ett team av erfarna, professionella och engagerade försäkringsspecialister

Vårt mål är att vara den ledande och mest betrodda leverantören av lösningar för jämförelser av försäkringsprodukter, som ger försäkringsgivare i Europa möjlighet att lyckas och att utöka sin verksamhet genom ett starkt fokus på produktskillnader – och mindre på pris – när de kommunicerar med befintliga och potentiella kunder.

Member
Rasmus Meineke
Founder & Managing Director
DANMARK


LinkedIn
Member
Mikkel Dræby
Business Development Manager
DANMARK


LinkedIn
Member
Mathias Bøgh-Dahl
Business Development Manager
DANMARK


LinkedIn
Member
Mikael Bjørn
Senior Insurance Analyst
DANMARK


LinkedIn

Member
Klaus Bælum Kristensen
Senior Insurance Analyst
DANMARK


LinkedIn

Member
Morten Meineke
Co-Founder & IT Manager
DANMARK


LinkedIn
Member
Jesper Nyhjem
IT Developer
DANMARK


LinkedIn
Member
Plamen Getsov
IT Developer
DANMARK


LinkedIn
Member
Hans Erik Nydal
Insurance Analyst Manager
Member
Joanna Malinowska
Insurance Analyst Manager
Member
Monika Chmielewska
Senior Insurance Analyst
Member
Henning Norlander
Insurance Analyst Manager
SVERIGE


LinkedIn
Member
Rosa Leonor Vigil Torres
Senior Insurance Analyst
SPANIEN


LinkedIn
Member
Cristopher Morales Yalp
Senior Insurance Analyst
SPANIEN


LinkedIn

Vår historia

Vår resa började 2008 när det stod klart att den danska försäkringsbranschen behövde en effektivare lösning för att jämföra försäkringsprodukter – det vill säga omfattningar, begränsningar och undantag – mellan försäkringsbolag.

2010 presenterade vi vår första produkt för den danska försäkringsbranschen och fokuserade på skadeförsäkring. Under följande år tillkom ytterligare produkter för att motsvara branschens behov.

2015 bytte vi namn till Comadso och expanderade till Sverige. 2016 lanserade vi Comadso i Norge.

Efter den framgångsrika introduktionen för kunder i Skandinavien har vi expanderat till andra europeiska marknader genom att öppna kontor i Nederländerna, Polen och Spanien.

History timeline

Vår styrelse

Möt de personer som fastställer vår strategiska riktning

Styrelsen verkar för att hjälpa Comadso att växa och behålla sin marknadsledande position inom försäkringsjämförelser.

STYRELSEORDFÖRANDE

Christian Dulong Hoff

M.Sc. Economics
STYRELSELEDAMÖTER

Brian Grønnegaard

M.Sc. Business Administration & Auditing

Line Find

M.Sc. Actuarial Science

Hans Agerlin Petersen

Founder TIA Technology

Jacob Hallager

M.Sc. Economics

Rasmus Meineke

Founder & Managing Director